Categorie archief: AH Woon

Prestatieafspraken 2019 ondertekend

De Prestatieafspraken voor 2019 zijn ondertekend.

Jaarlijks maakt AH WOON afspraken met Woonborg en iedere gemeente waarin Woonborg actief is afspraken. In die afspraken leggen alle partijen vast wat zij gaan doen in 2019. Dit zijn afspraken op het gebied van: betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, huisvesting bijzondere doelgroepen, wonen, welzijn en zorg, leefbaarheid en kleine kernen. Gedurende het jaar wordt dan bijgehouden of alle partijen wel de afspraken nakomen.

Dit is het derde jaar dat de prestatieafspraken worden gemaakt, de prestatieafspraken die dit jaar gemaakt zijn, zijn wat korter en daardoor makkelijker leesbaar gemaakt.

Prestatieafspraken 2019 Tynaarlo

Prestatieafspraken 2019 Noordenveld

Prestatieafspraken 2019 Aa en Hunze

 

Nieuwsbrief WOON: meld u aan!

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent WOON, meer weten over (komende) evenementen en de laatste BesteBuurBloem ontvangen? Schrijf u dan nu in voor onze mailinglijst.

Inschrijven kan via deze link.

JAARVERSLAG 2017

Hier kunt u het JAARVERSLAG 2017 lezen.

AH Woon zoekt denkers en doeners!

Important!

De Algemene Huurdersvereniging Woon behartigt de belangen van huurders van woningcorporatie Woonborg. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, breidt AH Woon zijn bestuur uit. Voor verschillende bestuursfuncties staan daarom vacatures open. Ook zoekt WOON teamleden, die samen met het bestuur de verschillende werkzaamheden willen uitvoeren. Wilt u uw steentje bijdragen aan een nog beter huurdersklimaat en bent u huurder van Woonborg? Dan is AH Woon op zoek naar u!

De huurdersvereniging is onder meer op zoek naar een penningmeester, drie nieuwe bestuursleden en diverse teamleden. Als penningmeester bent u verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging, terwijl u als bestuurslid Informatie- en Adviesverlening de teamleden helpt vragen te beantwoorden van huurders en huurders ondersteunt wanneer zij problemen met de woning hebben.

Daarnaast is WOON op zoek naar een bestuurslid Projectbegeleiding. Hij of zij bezoekt samen met de teamleden zoveel mogelijk de projectbijeenkomsten van Woonborg die gaan over renovatie- of nieuwbouwwerkzaamheden. Aan het toekomstige bestuurslid Thema-Werkgroepen de eer om samen met teamleden de bijeenkomsten die AH Woon regelmatig houdt te organiseren.

Teamleden
De teamleden zijn de broodnodige hulpkrachten voor de bestuursleden en kiezen zelf welke werkzaamheden hen het meeste aanspreken. Daarom is AH Woon naast een penningmeester en diverse bestuursleden ook op zoek naar vrijwilligers die zich graag bij een van de teams willen aansluiten.

Voor alle vacatures geldt dat de vacature alleen ingevuld kan worden door een huurder van woningcorporatie Woonborg. Heeft u geen bestuurservaring, maar bent u wel een paar uurtjes beschikbaar? Neem contact op! Ook wanneer u twijfelt of u wel geschikt bent. Het huidige bestuur maakt graag met u kennis. Daarnaast wordt u altijd ondersteund bij het uitvoeren van de taken. Aanmelden kan via communicatie.ahwoon@gmail.com. Met vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jelly van den Bosch, voorzitter van AH Woon. Zij is te bereiken via 06-20720706. Reageren op de vacatures kan de gehele maand oktober. 

Functieprofielen

Het is mogelijk om verschillende functies te combineren. Dit geldt zowel voor de bestuursleden als voor de teamleden. Voor alle functies is een onkostenvergoeding van toepassing.

Bestuursleden en teamleden in het algemeen
Hebben affiniteit met sociale volkshuisvestiging, beschikken over enige ruimte in hun agenda, zijn mobiel, zijn vertrouwd met Word en e-mail, zijn redelijkerwijs telefonisch bereikbaar, zijn in staat tot het maken van een verslag, beschikken over contactuele vaardigheden, zijn integer en kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie, komen afspraken na en zijn representatief in gedrag en kleding.

Functieprofiel penningmeester
Heeft boekhoudkundige ervaring, is vertrouwd met Excel, kan een begroting opstellen en bewaakt de uitvoering, kan het financieel jaarverslag opstellen en kan de dagelijkse financiële zaken afhandelen en de betreffende stukken archiveren.
Specifieke functie-eis: Kan een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen. De penningmeester mag bepaalde taken delegeren aan een secretariaat, maar blijft zelf verantwoordelijk.

Functieprofiel bestuurslid Informatie- en Adviesverlening aan huurders en teamleden
Heeft empathisch vermogen, is klantvriendelijk, is vaardig in het omgaan met de diversiteit aan huurders en weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
Speciale eisen bestuurslid: Heeft ervaring met het analyseren van problemen en kan leiding geven aan het team Informatie- en Adviesverlening.

Functieprofiel bestuurslid Projectbegeleiding en teamleden
Heeft affiniteit met bouwkundige projecten, heeft oog voor het volgen van voortgangsprocessen, is alert op het nakomen van afspraken en is alert op het behartigen van de belangen van huurders.
Speciale eis bestuurslid: Kan leiding geven aan het team Projectbegeleiding

Functieprofiel bestuurslid Thema-Werkgroepen en teamleden
Heeft gevoel voor wat leeft onder huurders, heeft ervaring met het organiseren van bijeenkomsten, kan een gesprek leiden, is in staat om een groep enthousiast te maken en kan uitkomsten analyseren.
Speciale eisen bestuurslid: Moet uitkomsten kunnen analyseren en kan leiding geven aan het team Thema-Werkgroepen.

Prestatieafspraken 2018

21-8-2017: Zeer binnenkort zullen de gesprekken van AH WOON met Woonborg en de vier gemeenten waar Woonborg en dus ook WOON actief is starten over de prestatieafspraken van 2018.
Prestatieafspraken zijn afspraken die deze partijen met elkaar jaarlijks maken over de betaalbaarheid, het aantal woningen en de kwaliteit van de huurwoningen en de leefbaarheid van de dorpen en wijken waarin deze zich bevinden.

AH WOON gebruikt als onderlegger voor deze gesprekken haar Standpuntendocument 2018

Samenwerkingsovereenkomst getekend!

Samenwerkingsovereenkomst sociale huur getekend.
Op 28 januari jl. ondertekenden de gemeenten Aa en Hunze, Haren, Noordenveld en Tynaarlo, Algemene Huurdersvereniging WOON en woningcorporatie Woonborg een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee bekrachtigen de partijen hun intentie om gezamenlijk te komen tot een goed aanbod van sociale huurwoningen in de vier gemeenten. Het uiteindelijk resultaat is dat er per gemeente prestatieafspraken worden gemaakt.
Deze aanpak komt voort uit de nieuwe Woningwet die op 1 juli 2015 in werking trad. Die wet biedt heldere spelregels voor sociale huisvesting: woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaak en zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met gemeenten én huurdersvereniging maken woningcorporaties prestatieafspraken over de lokale woonopgaven.
Actueel woonbeleid is een belangrijke onderlegger voor de prestatieafspraken. De gemeenten Aa en Hunze, Haren, Noordenveld en Tynaarlo, het werkgebied van woningcorporatie Woonborg, zijn druk bezig om hun woonbeleid te actualiseren. Dat doen de gemeenten samen met onder meer de Algemene Huurdersvereniging WOON en Woonborg.
foto samenwerkingsovereenkomst 28012016
[fotobijschrift]
vlnr voor: Jelly van den Bosch (voorzitter Algemene Huurdersvereniging WOON) en Jacob Kielman (directeur-bestuurder Woonborg)
vlnr achter: Reint-Jan Auwema (wethouder gemeente Noordenveld), Mariska Sloot (wethouder gemeente Haren), Henk Berends (wethouder gemeente Tynaarlo), en Henk Heijerman (wethouder gemeente Aa en Hunze)

Oudere berichten «