Algemene Huurdersvereniging WOON is dé huurdersbelangenvereniging van alle huurders van Woonborg. Deze woningcorporatie verhuurt zo’n 5000 woningen in de gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld, Tynaarlo en Haren. Maar AH WOON behartigt niet alleen de belangen van huurders, de vereniging doet meer. Van het geven van advies en voorlichting tot bemiddeling en ondersteuning.

  • AH WOON helpt leden bij praktische vragen op het gebied van huisvesting. Denk hierbij aan huurtoeslag, huurverhoging, servicekosten of onderhoud.
  • AH WOON bemiddelt op verzoek, bij meningsverschillen met verhuurder Woonborg.
  • AH WOON begeleidt desgewenst procedures bij klachten- of huurcommissies.
  • AH WOON ondersteunt bewonerscommissies op buurt- of wijkniveau. Bewoners kunnen WOON inschakelen voor hulp en advies.

Prestatieafspraken
Regelmatig voert AH WOON overleg met gemeenten over de volkshuisvesting. Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet in 2015, zijn huurdersverenigingen gelijkwaardig gesteld aan corporaties en gemeenten. Gezamenlijk leggen zij jaarlijks de Prestatieafspraken vast. Hierin is opgenomen hoe de verschillende partijen zich inzetten voor de sociale volkshuisvesting. 

Van, voor en door huurders
WOON is een vrijwilligersorganisatie van, voor en door huurders.
Het bestuur is altijd op zoek naar huurders die zich ook willen inzetten voor de belangen van huurders en een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van hun wijk of dorp. Sommige huurders doen dat vanuit een bepaalde deskundigheid, anderen kunnen goed mensen stimuleren of organiseren. 

Folder
Voor meer informatie lees de folder: Folder algemene informatie AH WOON

Versterking
AH WOON kent als vereniging de volgende geledingen:

  •        Het bestuur
  •        Teamleden
  •        Diverse werkgroepen

Het bestuur bestaat uit: Jan Emmens (voorzitter), Goos Elema (projecten) en Pim Hangjas (penningmeester).

Op dit moment is WOON op zoek naar versterking. Wil jij je ook inzetten voor het belang van huurders? Klik hier voor meer informatie. Wil je meer weten over hoe we omgaan met jouw privacy en eventuele verstrekte gegevens? Bekijk dan onze privacyverklaring.