Admin

Auteur details

Datum geregistreerd: 24 april 2012

Laatste berichten

  1. Prestatieafspraken 2019 ondertekend — 12 december 2018
  2. Blij met uitkomsten woonlastenonderzoek — 3 december 2018
  3. Brief ontvangen over contributie? — 23 oktober 2018
  4. Wat brengt 2019? De huurdersbijeenkomsten van dit najaar! — 5 oktober 2018
  5. BesteBuurBloem: ‘Zo’n inzet mag wel eens beloond worden’ — 26 juni 2018

Berichten met de meeste reacties

  1. Wat is een indexeringsclausule? — 2 comments
  2. AH WOON wil van huurders weten wat ze voor hen kan betekenen — 2 comments
  3. Brief ontvangen over contributie? — 2 comments

Berichten van deze auteur

Prestatieafspraken 2019 ondertekend

De Prestatieafspraken voor 2019 zijn ondertekend.

Jaarlijks maakt AH WOON afspraken met Woonborg en iedere gemeente waarin Woonborg actief is afspraken. In die afspraken leggen alle partijen vast wat zij gaan doen in 2019. Dit zijn afspraken op het gebied van: betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, huisvesting bijzondere doelgroepen, wonen, welzijn en zorg, leefbaarheid en kleine kernen. Gedurende het jaar wordt dan bijgehouden of alle partijen wel de afspraken nakomen.

Dit is het derde jaar dat de prestatieafspraken worden gemaakt, de prestatieafspraken die dit jaar gemaakt zijn, zijn wat korter en daardoor makkelijker leesbaar gemaakt.

Prestatieafspraken 2019 Tynaarlo

Prestatieafspraken 2019 Noordenveld

Prestatieafspraken 2019 Aa en Hunze

 

Blij met uitkomsten woonlastenonderzoek

Natuurlijk is ook AH WOON blij met de uitkomsten van het gehouden woonlastenonderzoek. Waar in 2014 aan het licht kwam dat ongeveer een derde van de huurders met moeite de huur kan voldoen, blijkt dat gedaald te zijn naar ongeveer 25% van de huurders. AH WOON is blij met de daling, maar maakt zich tegelijkertijd nog wel zorgen over de Betaalbaarheid van de huren. Infographic_Woonlastenonderzoek

De hele  rapportage vindt u hier: Rapportage Woonlastenonderzoek Drenthe 2018

Brief ontvangen over contributie?

23 oktober:

Important!

Bent u lid en heeft u een brief ontvangen? Met daarin het verzoek om de contributie over 2017 en 2018 te voldoen? Dan hebben we nog geen handtekening en bankrekeningnummer van u in onze ledenadministratie.

We zijn dit nodig om de contributie vanaf 2019 te kunnen afschrijven, eerder incasseerde Woonborg voor WOON de contributie, vanaf 2017 moet WOON dat zelf doen.

Daarom vragen we onze leden om hun bankrekening en hun handtekening op te sturen of te mailen naar het secretariaat. Én de contributie over 2017 en 2018 over te maken naar het bankrekeningnummer van AH WOON (NL37INGB0000761192) 

Secretariaat AH WOON, Hoofdweg-boven 15, 8433 LA te Haulerwijk

of via e-mail: secretariaat.ahwoon@gmail.com

WOON is ook te bereiken via de WOONfoon, deze wordt bijna niet opgenomen, als we zien dat er gebeld is, bellen we zo gauw mogelijk terug. 

 

 

 

 

Wat brengt 2019? De huurdersbijeenkomsten van dit najaar!

Huurdersbijeenkomsten 2018

De huurprijzen voor 2019 en meer informatie over de wachtlijsten en de zoektijden voor een woning. Het zijn slechts twee van de vele punten die besproken worden tijdens de huurdersbijeenkomsten van AH WOON in Haren, Zuidlaren en Nieuw-Roden.

AH WOON wil dat alle huurders van Woonborg met veel plezier kunnen wonen in een betaalbare woning van goede kwaliteit. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar niets is minder waar. Het is de reden dat AH WOON hiervan haar doel voor 2019 heeft gemaakt. Tijdens de verschillende huurdersbijeenkomsten in Haren, Zuidlaren en Nieuw-Roden stond AH WOON stil bij deze doelstelling. Daarnaast was de huurdersvereniging erg benieuwd naar ideeën van huurders zelf: Hoe kan WOON deze doelstelling waarmaken? Waar moet zij vooral aandacht aan besteden?

Nieuwe huurprijzen
Bijzondere gastwais Woonborg. De woningcorporatie maakte tijdens de huurdersbijeenkomsten meer bekend over de nieuwe huurprijzen. Wat kunnen huurders verwachten in 2019? Die vraag stond centraal. Andere onderwerpen tijdens de bijeenkomst waren de wachtlijsten en de zoektijden voor een woning, de uitslag van het nieuwe woonlastenonderzoek en de komst van één loket voor woningzoekenden in Drenthe. 

Op de bijeenkomsten die werden gehouden in Roden, Zuidlaren en Haren, gaven de aanwezige huurders aan dat het erg lastig is om snel een huurwoning te bemachtigen, ook bleek dat veel huurders van Woonborg niet wisten dat als men huurder is men opnieuw moet inschrijven om punten te sparen.

De medewerkers van Woonborg gaven uitleg over het nieuwe Huurbeleid en aan de hand hiervan konden de meeste huurders naar huis met het nieuws of ze wel of geen huurverhoging zouden krijgen in 2019. Een huurverhoging hangt nauw samen met de persoonlijke situatie en is niet vergelijkbaar, immers zowel inkomen, als wanneer het huurcontract is gestart én de huidige huurprijs van de woning is hier voor van belang.

Geinteresseerden kwamen in grote getale op de bijeenkomsten af, AH WOON heeft dan ook besloten dat de bijeenkomsten ook zeker een vervolg zullen krijgen in 2019!

 

BesteBuurBloem: ‘Zo’n inzet mag wel eens beloond worden’

Algemene Huurdersvereniging WOON reikt iedere maand de BesteBuurBloem uit aan een buurman of buurvrouw die altijd klaarstaat voor zijn of haar buren. Deze maand werd in Haren de familie Van Hemmen verrast door hun buurvrouw Bianca Bakker.Beste BuurBloem Haren

“Ik wist helemaal niet dat AH WOON een Facebookpagina heeft. Toen verscheen er ineens een advertentie over deze actie in mijn ‘timeline’. Heel leuk. Ik heb meteen gereageerd”, legt Bianca Bakker haar deelname uit.

Ze wilde met de BesteBuurBloem haar buren Anton (82) en Jannie (80) Van Hemmen in het zonnetje zetten. “Ik heb aan beide kanten fantastische buren, maar deze buren heb ik ooit gevraagd om wekelijks mijn container terug te zetten. Ook als ik op vakantie ben zorgen ze ervoor dat mijn container wordt geleegd. Daarnaast heeft de buurman jarenlang onze buxushaag gesnoeid. Oòk mijn kant. Dat vind ik gewoon fantastisch. Zo’n goede inzet mag wel eens een keer beloond worden.”

Buurman Anton is blij met de bos bloemen, maar geeft ook aan ‘het heel gewoon te vinden’. “We doen dit graag voor de buren, maar ik vind het heel leuk van Bianca dat ze dit doet.”

Noaberschap
Algemene Huurdersvereniging WOON heeft de BesteBuurBloem-actie opgezet om het ‘noaberschap’ te stimuleren en de betrokkenheid onder huurders te vergroten. De actie wordt mede mogelijk gemaakt door Bloemenhuis de Appelbloesem in Roden.

Heeft u ook een buurman of buurvrouw die u graag eens in het zonnetje wilt zetten? En bent u daarnaast huurder van Woonborg? Geef uw buur op via secretariaat.ahwoon@gmail.com en laat ons weten waarom hij of zij een bloemetje verdient!

Woningcorporaties onderzoeken samen met huurdersorganisaties effect maatregelen betaalbaar wonen

In 2014 werd met een grootschalig woonlastenonderzoek onder huurders inzicht verkregen in de betaalbaarheid van het wonen. Kunnen huurders nog rondkomen? Welk deel van hun inkomen zijn huurders kwijt aan woonlasten? Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben de corporaties en huurdersorganisaties stevig ingezet op het vergroten van de betaalbaarheid van het wonen en verkleinen van betaalbaarheidsrisico’s voor huurders.

In mei meten woningcorporaties Actium, De Volmacht, Domesta, Lefier, Woonborg, Woonconcept en Woonservice de betaalbaarheid van het wonen opnieuw. Wetland Wonen, Omnia Wonen en Stichting Eelder Woningbouw doen dit jaar voor het eerst mee. We doen dit net als in 2014 samen met de huurdersorganisaties. Het onderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van de betaalbaarheidsproblematiek en de effectiviteit van de genomen maatregelen in de afgelopen jaren.

Het onderzoek

Advies- en onderzoeksbureau Companen uit Arnhem voert het woonlastenonderzoek uit. Hiervoor benaderen zij in totaal 60.000 huishoudens. Huurders die meedoen, krijgen vragen over hun woonlasten (zoals huur, gas, water, elektriciteit en gemeentelijke heffingen), zaken waarop bezuinigd wordt en vragen over hun ervaringen. Deelname aan het onderzoek is anoniem.

De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de overleggen tussen corporaties, huurdersverenigingen en gemeenten met als insteek het wonen betaalbaar te houden. Na de zomer worden de onderzoeksresultaten verwacht.

Oudere berichten «